Rekisteriseloste ja tietosuoja

(päivitetty 21.2.2022)

Suomen tietosuojalaki (5.12.2018/1050)
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

Rekisterin ylläpitäjä

 • Tmi Kirsi-Maria Koikkelasta
 • Y-tunnus 2905529-1
 • Sammalkankaantie 542, 92400 Ruukki
 • puhelin 050 4861 884
 • sähköposti [email protected]

Rekisterin yhteyshenkilö

 • Kirsi-Maria Hiltunen
 • Sammalkankaantie 542, 92400 Ruukki
 • sähköposti kirsimaria.hiltunen {et} koikkela.fi
 • puhelin 050 4861 884

Rekisterin nimi

 • Koikkela Kustannuksen verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Koikkela Kustannuksen alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

 • Asiakastiedot:
  • asiakkaan etu- ja sukunimi
  • asiakasnumero
  • osoitetiedot
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
 • Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.
 • Käyttäjätunnus ja salasana.

Rekisteriin liittyvät sivustot

Kuka, mitä ja kenelle?

Tmi Kirsi-Maria Hiltunen (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä usein ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustoilla käyviä henkilöitä, asiakkaita sekä erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä, yrittäjiä, blogimedioita tai blogiportaaleja.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Yrityksessä pidetään rekisteriä asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää yrityksen (Tmi Kirsi-Maria Koikkelasta) ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Henkilötietoja kerätään yllä mainittujen sivustojen, maksuttomien tuotteiden tilaamisen sekä ostotapahtumien yhteydessä käyttäjän suostumuksella. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä). Tietoja kerätään myös erilaisten tapahtumien (mm. messuilla olevien arvontojen) yhteydessä käyttäjän suostumuksella. Sivustoilla on käytössä Google Analytics, joka kerää käyttäjän suostumuksella evästeiden avulla anonyymeja tilastotietoja. Lisäksi on käytössä Active Campaign, joka kerää relevanttia asiakastietoa sähköpostilistalla olevista asiakkaista asiakkaan liityttyä sähköpostilistalle hyväksymällä tämä rekisteriseloste ja tietosuoja.

Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yritys ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

Yritys voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

Evästeiden käyttö

Yritys käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Lue evästeiden käytöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan Oma tili -osiossa. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin lähettämällä tarkastuspyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Tmi Kirsi-Maria Koikkelasta, Sammalkankaantie 542, 92400 Ruukki.
Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Tmi Kirsi-Maria Koikkelasta asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.
Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen viikkokirjeen lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.
Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle osoitteella Tmi Kirsi-Maria Koikkelasta, Sammalkankaantie 542, 92400 Ruukki. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Kaikista ponnisteluista huolimatta yritys ei voi taata täydellistä turvallisuutta, sillä internetin käyttöön liittyy aina jonkinasteinen tietoturvariski. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • Tiedonsaantioikeus
 • Käsittelun rajoittamisen oikeus
 • Korjausoikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
 • Tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä kokevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tietosuojan ja rekisteriselosten muuttaminen

Tmi Kirsi-Maria Koikkelasta pidättää oikeuden muuttaa tietosuoja- ja rekisteriselostetta. Jos muutoksia tehdään, niistä tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. Lisätietoja: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | [email protected]

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla kirsimaria.hiltunen {et} koikkela.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 21.02.2022